szybki kontakt 05182-9743596

deutschenglishpolski

Teoria integralna

Teorie integralne w znacznej mierze przypisujemy Kenowi Wilberowi. Prezentujemy tutaj na początek dwa bardzo zwięzłe streszczenia, AQAL – Bild (AQAL-obraz) oraz Glossar "Was ist integral?" (Słownik „ Co jest integralne?”):

AQAL-Bild in klein.

Najnowsza wersja ( kwiecień 2012) Kena Wilbera - AQAL- mapa. Do pobrania za darmo ze strony internetowej Web-strona formlessmountain.com

Deckblatt Was ist integral?

Zwarte wprowadzenie w elementy integralnej teorii i praktyki według Kena Wilbera, które jest łatwo dostępne, dobrze zilustrowane i nie zawiera nadmiaru tekstu. Integralne forum wydało z okazji Konferencji IF 2012 ten 16-stronicowy słownik zatytułowany „Co jest integralne?".

Materiał udostępnił przyjaźnie Dennis Wittrock i strona internetowa integralen Forum.

yoga       integralyoga       galerie       iy2_0       portfolio       formlosemystik      
veranstaltungen       kontakt       links       derroteknopf       glossar       hintergruende